Dr. Bah

"Naše fizičko tijelo zavisi od našeg mišljenja, naših osjećaja i emocija"

  • O Dr. Bah-u
  • Bahova metoda

Dobro zdravlje je harmonija, ritam, kada mislimo pozitivno, konstruktivno, sretno. Loše zdravlje je kada mislimo negativno, nesretno, destruktivno.

Dr. Bah

Dr. Edvard Bah (Edward Bach, 1886. – 1936., Wales, UK) bio je ljekar, internista, patolog, bakteriolog, istraživač i homeopata. 1917. godine bio je operisan od karcinoma i kolege mu nisu davale više od 3 mjeseca života. Umjesto predaje, on se upotpunosti posvećuje svojoj ideji da medicini podari sistem liječenja koji će biti jednostavan, ali efikasan, gdje će se liječiti ljudi kao individue, a ne simptomi. Smatrao je da je prirodno stanje ljudskog tijela da bude zdravo. U takvom raspoloženju, neosjetno su prošla ta 3 mjeseca, i još druga 3 mjeseca... kada je on konstatovao da se osjeća mnogo bolje, zadovoljnije, a fizički simptomi bili su mnogo blaži i nisu mu više bili prepreka u svakodnevnici. Od momenta dijagnoze do njegove smrti, prošlo je mnogo puta po 3 mjeseca – prošlo je 19 godina!

Kada usljed poremećaja ravnoteže u ličnosti i emocijama odbrambene snage oslabe – pojavljuju se bolesti. Zato je Bah disbalans nazvao istinskim uzrokom bolesti. Kroz lično iskustvo je spoznao koliko su za zdravlje bitni: sreća, radost, raspoloženje, ushićenost i harmonija sa svojom prirodom. Dr. Bah je imao mnogo poštovanja prema ljudskom biću. Smatrao je da ljudi prirodno u sebi nose mnogo pozitivnih karakteristika kao što su ljubav, mudrost, saosjećajnost itd.

Stil života kojim se živi i stepen civilizacije stvaraju prepreke u ljudima zbog kojih onda oni ne mogu da ispoljavaju pozitivnost. Te prepreke su strah, sebičnost, ravnodušnost, ogorčenost...

Svjestan svega ovoga, dr. Bah je težio da napravi preparate koji će biti potpuno bezbjedni, a jednostavni za upotrebu i koji će pomoći ljudima da odnjeguju pozitivne osobine.

Shvatio je da priroda nudi ono što čovjeku treba i krenuo je u potragu za biljkama. Dr. Bah je odgovor potražio u prirodi, jer polazeći od svijesti da nas priroda snadbijeva vodom, hranom, vazduhom, suncem, zaključio je da nas ona onda zasigurno snadbijeva i izvorima dobrobiti. Znao je da biljke, kao vrlo stara bića na planeti, imaju iskustva sa preživljavanjem, adaptacijom i življenjem u okruženju – znači one znaju kako se to radi i zato teba primiti te informacije od njih i koristiti ih i tako sebi i drugima uljepšati život. Priroda uvijek ima rješenje za naš opstanak i postojanje.

Prije pronalaženja određenog cvijeta, u sebi je vrlo akutno patio, uz negativno stanje duha za koje je cvijet bio potreban, a u isto vrijeme je patio i od neke fizičke boljke. To ga je podsticalo da luta poljima i dolinama i da traži, a potom i nađe cvijet koji mu je vraćao spokojstvo i umni mir, a u roku od nekoliko sati i fizička boljka bi bila izlječena. Na taj način je pronašao 38 cvijetova koji pokrivaju 38 negativnih stanja uma od kojih ljudski rod može da pati i jedan složeni preparat – Rescue Remedy, koji je kombinacija 5 od 38 pojedinačnih preparata. Svi preparati su biljnog porijekla, osim Rock Water koji je napravljen od izvorske vode, metodom osunčavanja. Za preparate su korišćeni samo cvjetovi koji rastu iznad zemlje, na suncu i vazduhu i sadrže u svom srcu sjeme embriona, nastavak života biljke.

Njegovo traganje i upornost su se isplatili i stvoren je jedinstven sistem koji je primjenjiv za svaku vrstu čovjeka i svaku vrstu problema. Njegova primjena ne podrazumijeva visoko specijalizovano znanje korisnika i opremljenost skupim aparatima. "Self help", samopomoć je bitna karakteristika medicinskog sistema dr. Baha. Smatrao je da je posao ljekara budućnosti da pomogne pacijentu da spozna sebe i svoje prepreke i da ožive zapuštene instinkte, koji bi im bili najbolji vodič za zdravlje.

Bahova metoda

Bahova metoda spada u holističku i komplementarnu medicinu

Pojam holistički znači "u cjelini, u cjelosti". Za terapeute koji se bave fizičkim simptomima (npr. gripa, bronhitis, glavobolja, problemi varenja ,...) holistički pristup podrazumijeva da se intervju neće fokusirati na te simptome, jer su fizički simptomi samo posljedica našeg unutrašnjeg, emotivnog i mentalnog stanja, kvaliteta i načina na koji živimo i načina na koji se ophodimo prema sebi i prema drugima. Tu, dakle, leže uzroci naših fizičkih tegoba. Holistički pristup fokusira se na uzroke. To bi praktično značilo da će dvije različite osobe sa istim fizičkim tegobama dobiti različite kombinacije preparata, bez obzira što se žale na isti problem.

Bahova metoda spada i u komplementarnu medicinu, što znači da se ona uklapa i sa drugim metodama, odnosno drugačijim načinima liječenja. Bahove kapi ne blokiraju, niti umanjuju dejstvo drugih preparata uzetih istovremeno, niti drugi preparati blokiraju dejstvo Bahovih kapi. Zato je zgodno, korisno, uzimati i Bahove kapi zajedno sa npr. farmakološkim ili homeopatskim preparatima, jer te kapi i mogu potpomagati ili ubrzati dejstvo i stepen efikasnosti drugih preparata. Bahove kapi je također korisno uzimati sa drugim preparatima koji imaju uzgredne negativne efekte. Pomažu pacijentu da lakše podnese negativne efekte primarnog liječenja i čisti od posljedica uzgrednih efekata farmakološkog ili homeopatskog preparata.

Naravno, Bahove kapi koriste se i samostalno, kao jedina ili kao primarna metoda pomaganja.

Dodatne informacije o Bahovim cvijetnim kapima možete naći na:

© 2022, Bahove kapi