Bahove
cvijetne
kapi

Dobro došli dragi gosti

Bahove cvijetne kapi su preparati napravljeni od biljaka, a namijenjeni našim mentalnim i emotivnim stanjima. Ovi preparati se dobijaju na vrlo jednostavan način – metodom osunčavanja ili metodom kuhanja i svi su napravljeni od prelijepih cvjetova, trava i drveća.

Ono što je izuzetno važno je da nijedna biljka nije otrovna niti po bilo kom osnovu opasna za ljudsku upotrebu, bez obzira na koji način se koristi – spolja ili unošenjem u organizam. Iako ih ima „samo38“, pokrivaju svako moguće negativno emotivno stanje ljudske vrste.

Ove cvijetne esencije imaju tu moć da naš rastrzan organizam koji je izbačen iz ravnoteže vraćaju u ravnotežu i tako omogućavaju ozdravljenje. Naš zdrav razum ponovo može da bude dostupan kao i sva naša ranija iskustva, jer upotrebom ovih kapi otklanjamo negativne emocije koje su bile preuzele primat. Mi možemo biti zdravi i sretni samo kada smo u harmoniji sa svojom prirodom i sve dok smo autentični. Kada se, pak, pojavi pukotina između našeg unutrašnjeg bića (naše autentičnosti – onoga kakvi stvarno jesmo i onoga kako se prikazujemo u okruženju ispunjavajući tuđa očekivanja), ta pukotina postaje izvor naše patnje.

Svako udaljavanje od prave prirode dovodi do nezadovoljstva, a onda i do bolesti. Tako nastala fizička bolest samo oslikava našu emotivnu disharmoniju, nered koji je nastao usljed neslušanja unutrašnjeg glasa i njegovog neusvajanja, već, naprotiv, prilagođavanje životu koji je drugačiji od svega onog što nam naša priroda i instinkti sugerišu.

Zato, da bi emotivno ostali zdravi, korišćenjem Bahovih kapi možemo da utičemo na našu unutrašnju neravnotežu, pretvarajući je u ravnotežu. Takođe, ove lijekove možemo koristiti i preventvno da bi spriječili oboljenja, npr. lijek prve pomoći – Rescue Remedy treba koristiti kad god postoji izloženost velikom stresu da bi se on neutralisao i tako izbjegle njegove štetne posljedice. Za osobe koje, pak, pretjerano rade i ne odustaju, čak i kad su na izmaku snage, kao preventiva je dobar preparat od hrasta da bi se spriječila mogućnost da se potpuno slome.

Kapi treba koristiti i kada je neka bolest već ispoljena – u kombinaciji sa drugim metodama liječenja. U procesu rehabilitacije kapi će pomoći da oporavak od bolesti bude ne samo brži već i efikasniji. Uz njih možemo da prevaziđemo prepreke ka harmoniji sa samim sobom i sveukupnim okruženjem. Te prepreke su: posesivnost, sebičnost, strah, neodlučnost, ravnodušnost, nedostatak pažnje, dominacija, slabost volje, nedostatak samodiscipline, sumnja, pesimizam, depresija, neznanje, žalost, pretjerana brižnost, itd.

Umjesto ovih prepreka možemo njegovati pozitivne osobine: ljubav, saosjećanje, duševni mir, postojanost, poniznost, snagu, razumijevanje, toleranciju, mudrost, opraštanje, hrabrost, itd.

© 2022, Bahove kapi