Bahove Cvijetne Kapi

Cvijetno zadovoljstvo

Bahove kapi su namijenjene za rast i razvoj ličnosti i iz toga proizilazi da podstiču i fizičko zdravlje

Svi Bahovi preparati, a ima ih 38 + Rescue Remedy, kao preparat Prve pomoći, pomažu da STEKNEMO MUDROST i da se sa ličnim i životnim preprekama konstruktivno suočimo. Preparati nam pomažu kako da PREVAZIĐEMO prepreke ka harmoniji sa samim sobom i sa sveukupnim okruženjem. Te prepreke su: strah, posesivnost, usamljenost, sebičnost, sumnja, neznanje, pretjerana brižnost, nestrpljivost, pesimizam, ... itd.

Dva su osnovna uslova da čovjek diše punim plućima: prvo, da spozna sebe sa svim svojim nedostacima, manama, vrlinama, nevještinama, itd, i drugo, da stekne visok stepen tolerancije na frustracije.

Dr. Bah je krenuo od pretpostavke da je svako biće sretno i zadovoljno kad je u vezi, u harmoniji, sa sopstvenom prirodom, tj. kad je autentičan. Kad je ovaj odnos prekinut, pojavljuje se unutrašnja neravnoteža. Bolešljivost ili konkretna bolest je posljedica naše emotivne neravnoteže. Prvi signal je naše neraspoloženje i nezadovoljstvo. Ako to ne prepoznamo i ništa na tome ne radimo – osjećanja se intenziviraju i pojavljuju se prvi fizički simptomi. Kao posljedica neravnosteže javlja se bolest.

Da bismo se liječili, moramo da se bavimo UZROKOM, a postojanje unutrašnje neravnoteže stvara sklonost ka povredama i infekcijama. Postojanje bolesti ili povrede povratno djeluju na unutrašnju neravnotežu, dodatno je povećavajući.

Dr. Bah je zaključio da je posao praktičara da pomaže klijentu da osvijesti svoje stanje, da upozna sebe kako bi mogao da otkloni prepreke unutar bića. Bahovi preparati nisu lijek za svaku boljku: farmakoterapijom se saniraju fizički i tjelesni simptomi, a Bahovom terapijom saniraju se prateća negativna, emotivna i mentalna stanja, a ujedno čiste od negativnih posljedica farmakoterapije i homeopatije.

Samim tim što su napravljeni od samoniklih biljaka metodom osunčavanja i metodom kuhanja, što su neškodljivi, što ne izazivaju nikakve kontraindikacije, primjena je utoliko komfornija. Mogu da ih koriste trudnice, bebe, novorođenčad, majke dojilje, stari i iznemogli ljudi, biljke i životinje, svi oni koji nemaju nikakvih predrasuda o kapima i djelovanjima.

S obzirom da je čovjek slojevito biće, i njegovi problemi su slojeviti kao glavica luka. Kombinacija preparata djeluje na ono što je vidljivo i čega je klijent svjestan. Skidamo sloj po sloj dok ne dođemo do uzroka problema, čega klijent nije svjestan ili postaje svjestan tokom intervjua sa praktičarem.

Stoga, Bahov praktičar ima holistički pristup klijentu, a metoda spada u komplementarnu metodu, jer dozvoljava paralelno korištenje preparata klasične medicine, alopatskih i homeopatskih preparata.