Bahove Cvijetne Kapi

Bahova metoda

Bahova metoda spada u holističku i komplementarnu medicinu

Pojam holistički znači „u cjelini, u cjelosti“. Za terapeute koji se bave fizičkim simptomima (npr. gripa, bronhitis, glavobolja, problemi varenja,...) holistički pristup podrazumijeva da se intervju neće fokusirati na te simptome, jer su fizički simptomi samo posljedica nešeg unutrašnjeg, emotivnog i mentalnog stanja, kvaliteta i načina na koji živimo i načina na koji se ophodimo prema sebi i prema drugima. Tu, dakle, leže uzroci naših fizičkih tegoba. Holistički pristup fokusira se na uzroke. To bi praktično značilo da će dvije različite osobe sa istim fizičkim tegobama dobiti različite kombinacije preparata, bez obzira što se žale na isti problem.

Bahova metoda spada i u komplementarnu medicinu, što znači da se ona uklapa i sa drugim metodama, odnosno drugačijim načinima liječenja. Bahove kapi ne blokiraju, niti umanjuju dejstvo drugih preparata uzetih istovremeno, niti drugi preparati blokiraju dejstvo Bahovih kapi. Zato je zgodno, korisno, uzimati i Bahove kapi zajedno sa npr. farmakološkim ili homeopatskim preparatima, jer te kapi i mogu potpomagati ili ubrzati dejstvo i stepen efikasnosti drugih preparata. Bahove kapi je također korisno uzimati sa drugim preparatima koji imaju uzgredne negativne efekte. Pomažu pacijentu da lakše podnese negativne efekte primarnog liječenja i čisti od posljedica uzgrednih efekata farmakološkog ili homeopatskog preparata.

Naravno, Bahove kapi koriste se i samostalno, kao jedina ili kao primarna metoda pomaganja.

Dodatne informacije o Bahovim cvijetnim kapima možete naći na: