Bahove Cvijetne Kapi

Kako do Bahovih Kapi

Mnogi ljudi se, ako ne svakodnevno, a onda s vremena na vrijeme susreću sa različitim problemima – briga, nervoza, neizvjesnost...

Naime, neispunjeni zahtjevi i očekivanja su razlog za pojavu negativnih osjećanja. Kada se stvari i događaju odvijaju prema očekivanju, onda slijede pozitivna osjećanja: zadovoljstvo, sreća, ushićenost, ponos... 

Kada, pak, ne ispadne onako kako je očekivano, čovjek se osjeća osujećeno, a iz toga kao negativne emocije tu su sada: tuga, bijes, ljubomora, uvrijeđenost, osjećanje manje vrijednosti, strah, panika, gubitak vjere, sumnja, zavist, itd.

Niko ne mora ovakvo stanje da trpi, jer je sve ovo moguće eliminisati Bahovim kapima.

Svako ko je zainteresovan za upotrebu ovih kapi i eliminisanje negativnih stanja može da se obrate Bahovom praktičaru. Praktičar je edukovan da pomogne osobi da se usredsrijedi na svoje emotivno stanje, da jasno izrazi svoje misli i osjećanja, da ako je moguće pravim imenom nazove svoje stanje i reakcije, jer nije svima lako da se analiziraju, niti su spremni da se suoče sa samim sobom.

U opuštenoj atmosferi i uz pomoć pitanja, moguće je osvijestiti dominantna negativna osjećanja ili negativna mentalna stanja. Pošto je praktičar tu i da sluša, i to može pomoći osobi da se lakše usredsrijedi na svoje emotivno stanje i da tako lakše i jasnije izrazi svoje misli i osjećanje.

Po završenom razgovoru – intervjuu, dobija se kombinacija preparata koja će pokriti najvidljivije i najizraženije probleme – zbog toga što se u tretmanu Bahovim kapima ide po principu skidanje sloj po sloj. Zato se kreće od najvidljivijih i najpovršnijih, a po njihovom otklanjanju skidaju se sljedeći slojevi sve dok se ne dopre do onog najskrivenijeg i najdubljeg sloja ličnosti koji se onda tretira

Bahov praktičar će također objasniti upotrebu kapi i šta klijent može da očekuje. Prva poboljšanja koja se uočavaju biće individualna i zavise od toga koliko je individua dugo nosila u sebi neprijatna i opterećujuća stanja. Kod akutnih problema, prvi efekti kapi su primjetni vrlo brzo – za nekoliko sati.

U svrhu što profesionalnijeg pružanja usluga klijentima i daljoj edukaciji praktičara, osnovano je „Udruženje za promociju i metode dr. Edvarda Baha“ – „Bahove cvijetne esencije“. Udruženje ima kodeks ponašanja koji svi Bahovi praktičari moraju da poštuju u svom radu sa klijentima.